Stadgar

Välkommen till Champinjonen-Murklan Samfällighets stadgar! Dessa stadgar är en viktig del av vår samfällighets organisation och beskriver våra regler och riktlinjer för att upprätthålla en trygg och trivsam miljö för alla medlemmar. Genom att följa dessa stadgar kan vi tillsammans arbeta för att skapa en samhörighet och gemenskap som gagnar oss alla. Vi uppmanar alla medlemmar att läsa igenom stadgarna noggrant och följa dem för att bidra till en harmonisk samvaro i Champinjonen-Murklan Samfällighet.