På gång

Hej kära medlemmar i Champinjonen-Murklan Samfällighet!

November 2023
– Styrelsen ser över frågan att anlita ett parkeringsbolag för att få bort problemen med att bilar står parkerade på våra gång- och cykelvägar utanför husen. Det måste vara lättframkomligt för räddningstjänsten om olyckan är framme. Respektera att bilar endast får stå utanför huset för i- och urlastning!

– Det är viktigt att vi får ihop en styrelse till nästa årsstämma. Vi efterlyser därför medlemmar till valberedningen just nu och även medlemmar som kan sitta med i styrelsen från nästa årsstämma. Mejla styrelsen om du är intresserad eller om du vill ha mer information.

– Som vi informerat om tidigare så har vi från och med den här säsongen en ny entreprenör för vinterunderhållet i samfälligheten. Hör av er till styrelsens mejl om ni har frågor eller synpunkter på underhållet.

– Spolning och filmning av rören för dag- och spillvatten kommer att göras i början på nästa år. Endast på Champinjonstigen då det gjordes på Murkelstigen under 2022.

– Vi har ingen ny information att delge gällande jobbet med att installera laddmöjligheter. Frågan är större och svårare än vad vi trodde. Just nu har vi anlitat ett företag för att undersöka möjligheterna åt oss.

Vi vill också påminna om vikten av att följa de regler och riktlinjer som finns för att skapa en trevlig och harmonisk samvaro i vår samfällighet. Tillsammans kan vi göra Champinjonen-Murklan till en ännu bättre plats att bo på.

Tack för att ni är en del av vår samfällighet och bidrar till att skapa en trygg och trivsam miljö för oss alla.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Champinjonen-Murklan Samfällighet

Augusti 2023
Styrelsen har anlitat en ny entreprenör för att sköta snöröjning och sandning på våra stigar. Vi hoppas att det ska blir bra men ser gärna att ni hör av er till oss om ni har några synpunkter på hur det sköts.

Det har kommit många frågor om det finns möjlighet att få medlemsavgiften på e-faktura/autogiro. Tyvärr är det inte möjligt i dagsläget men det är något som ViRedo jobbar på att lösa.

Styrelsen har tyvärr inget nytt att presentera när det kommer till laddmöjligheter. Vi jobbar aktivt i frågan och håller er uppdaterade när vi har mer information.